Жалпы республикалык тестке даярданабыз. Ж24 Абитуриенттер үчүн колдонмо. Негизги тест. 2-басылышы, кайра иштелген жана кошумчаланган.

  edc.kg

26 авг 2015 ... 2015-2016-окуу жылында Кыргыз Республикасынын жалпы орто билим ... Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү мектептер үчүн окуу стандарттарын жана .... Кыргызстандын тарыхы боюнча аңгемелер, Б.: Билим- .... Бараталиев Ө., Алымкулова Н. География, Б.: Инсанат, 2012.

  kutbilim.journalist.kg

25-30 сентября 2017 года в МАЗ главного корпуса прошли курсы повышения квалификации для преподавателей географии Кыргызстана на тему: ...

  www.knu.kg

Джеты́-Огу́з (Джеты-Огузское ущелье) или Ска́лы Семи́ Быко́в (кирг. Жети- Өгүз) ... Джети-Огуз — статья из Географической энциклопедии. Джеты-Огуз  ...

  ru.wikipedia.org

7 Май 2015 ... Быйыл Жалпы республикалык тест 14-жолу өткөрүлөт. ... ЖРТ тесттери негизги жана предметтик тесттерден турат. ... алты сабак: химия, биология, физика, математика, тарых, англис тили боюнча сунушталат.

  kutbilim.journalist.kg

28 дек 2016 ... Кыргызстандын экономикалык жана социалдык географиясы: 9-кл. үчүн окуу китеби.

  bizdin.kg

16 Апр 2015 ... Жалпы республикалык тест боюнча жалпы маалымат, регистрация жана эрежелер боюнча маалымат. Образование и учеба в ...

  www.youtube.com

1 вар., Окшоштуктар жана сүйлөмдөрдү толуктоо. Время: 30 мин. Количество ... 1 вар., Окуу жана түшүнүү. Время: 60 мин ... 1 вар., Тарых. Время: 60 мин.

  testing.kg

Банкок университетинин жетекчилиги студенттин окууга болгон мамилесин, жана окуу процесстерин өзгөртүүнү карап чыгышкан. Студенттин сабактан ...

  students.com.kg

Жалпы химия: Орто мектептин 11-классы үчүн окуу китеби [Текст] : учебник / Т. Т. .... Жаңы тарых. ... Ыйык китептер, тарыхый жазмалар жана илим.

  www.oshsu.kg

Make sure all the words are spelled correctly, try using auto complete. Try more general searches. In case of server error, wait a few minutes and retry.

  search.snapdo.com

География. Математика. Родной язык и литература.

  testent.ru

Табият таануу жана география факультети. 550100. Табигый-илимий билим берүү.

  www.oshsu.kg

Жалпы химиялық технология.

  www.testcenter.kz

Тест: Башкортостан. География 9 класс | Дата: 1.3.2017.

  TestEdu.ru

Тарых боюнча предметтик тестке кош келиӊиз! Тест 40 тапшырмадан туруп, аларды аткарууга 60 мүнөт убакыт берилет. Сиз тапшырмаларды чыгарып жатканда тандаган жообуӊузду өзгөрткүӊүз келсе, ар бир тапшырманын жообун бир гана жолу оӊдосоӊуз болот.

  www.testing.kg

Тест на совместимость имен 2015 IQ Тест Профессиональный индивидуальный тест Тест - какое полушарие мозга доминирует?

  www.arealme.com

Экономика жана укук окуу жайыны отуш учун тамонку сабактардан текстирлоо отуш керек:юристер учун: кыпгыз тил жана адабиятынан. Эгерде текстирлоодон жогорку бал алсанар автоматтык турдо окуу жайына отууго укук аласынар. Тест 1 Кыргыз тили жана адабият.

  www.BankTestov.ru

б) Жыл сайын апрель-май айларында негизги тести 9 жана 10 класстын окуучулары үчүн сунушталынган 8 предметтен: геометрия, эне тили, физика, химия, биология, тарых, география жана чет тилдери (англис тили, немец тили, француз тили) 3 предметти тандашат

  continent-online.com

География. Тест по предмету. Тестовые вопросы (2016) 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Дополнительные тесты.

  www.itest.kz