(3.8). Математика (6 класс, на кыргызском) Исак Бекбоев, Алманбек Абдиев, Асанбек Айылчиев, Дилдебек Андашев. (4.5). Математика (3 класс, на кыргызском) Исак Бекбоев, Нуржамал Ибраева. (4.4). Математика (1 класс, 2 часть, кыргыз тилинде) Исак Бекбоев, Сократ Мкртчян, Нуржамал Ибраева. ( 3.4).

  bizdin.kg

Количество частей: 1. Количество заданий: 60. 1 вар., Математика (кырг.) I часть. Время: 30 мин. Количество частей: 1. Количество заданий: 30 ... Количество частей: 1. Количество заданий: 30. 1 вар., Кыргыз тилинин практикалык грамматикасы. Время: 35 мин. Количество частей: 1. Количество заданий: 30 ...

  testing.kg

A+ Click: Тест по математике с первого по одинадцатый класс. Вы перейдете в следующий класс, если ответите правильно на 5 вопросов подряд.

  www.kokch.kts.ru

15 апр 2015 ... Предметтик тест. Математика. Жалпы маалымат. - Duration: 16:26. Образование и учеба в Кыргызстане - портал www.edc.kg 5,806 views · 16:26. Негизги тест. Математика. 2 бөлүк. Уландысы - Duration: 19:24. Образование и учеба в Кыргызстане - портал www.edc.kg 6,413 views · 19:24.

  www.youtube.com

Тест по теме "Площадь прямоугольника". В тесте содержится 5 вопросов. В первых четырех вопросах нужно выбрать из предложенных вариантов ответов только один верный, а в пятом вопросе нужно ввести число, являющееся ответом на вопрос. 25.10.2014 2999. Пройти тест ...

  onlinetestpad.com

тестке даярданабыз. Абитуриенттер үчүн колдонмо. Негизги тест. Бул колдонмо Жалпы республикалык тестке даярдануу үчүн Кыргыз Билим берүү ... Математика. 8. Математика боюнча тесттик тапшырмалардын мисалдары . 19. Математика боюнча маселелердин жооптору жана чыгарылыштары 23.

  edc.kg

16 Апр 2015 ... Негизги тест. Математика. Жалпы маалымат. - Duration: 20:32. Образование и учеба в Кыргызстане - портал www.edc.kg 15,722 views · 20:32. Кыргыз тили. Аналогиялар-окшоштуктар: биринчи сабак (ЖРТ/ОРТга даярдануу) - Duration: 5:14. Kapar Momunaliev 462 views · 5:14 · Как сдать ЕГЭ?

  www.youtube.com

15 апр 2015 ... Up next. Предметный тест. Математика. Общая информация. - Duration: 18: 29. Образование и учеба в Кыргызстане - портал www.edc.kg 2,290 views · 18 :29 ...

  www.youtube.com

Задания предназначены для отработки умений и навыков учащихся составлять арифметические прогрессии по заданным условиям находить неизвестные члены прогрессии, используя определение арифметической прогрессии; находить неизвестные величины, используя формулы n-го члена и ...

  onlinetestpad.com

Математика grade 4 test Математика k-4 geometry volume Математика k-4 ten units Математика k-4 symetry Математика 4 triangle numbers Математика k-4 figure 6 cells honey Математика k4 transformation Mathematics k-4 set Математика k4 counting placement test Математика logic shapes circles Математика ...

  www.kokch.kts.ru

Химия боюнча маселелер жыйнагы : 1939 жолу көрүлдү. Pascal программалоо тили : 1894 жолу көрүлдү. Байыркы дүйно тарыхы 6 класс : 1707 жолу көрүлдү.

  www.okuma.kg

Бөлүмдөр: математика, кыргыз тилинде окуу жана түшүнүү, окшоштуктар жана сүйлөмдөрдү толуктоо, эне тилинин практикалык грам.

  www.youtube.com

Эгерде текстирлоодон жогорку бал алсанар автоматтык турдо окуу жайына отууго укук аласынар. Тест 1 Кыргыз тили жана адабият.

  www.BankTestov.ru

© ЦООМО, 2004. Мазмуну. Тест жөнүндө негизги маалымат Математика Математика боюнча тесттик тапшырмалардын мисалдары Математика боюнча маселелердин жооптору жана чыгарылыштары Сөздүк-логикалык тест Окшоштуктар Сүйлөмдөрдү толуктоо.

  kloop.kg

The site owner hides the web page description.

  kyrgyztest.gov.kg

Англисче Орусча Кыргызча Французча Түркчө.

  TamgaSoft.kg

Кыргыз тили жана адабияты боюнча тест 1. Кайсы сөздөр грамматикалык жактан сүйлөмгө мүчө боло албайт? а. чакчылдар, атоочтуктар б. тууранды сөздөр в. жандоочтор, байламталар, бөлүкчөлөр г. каратма сөздөр, киринди сөздөр...

  ok.ru

Кыргызча тесттер. Sputnik Кыргызстан ар кыл тармак боюнча тесттерди жасап, окурмандарга сунуштайт.

  sputnik.kg

Ак элечек оронуп, ак калпак кийген кыргыз калкынын тарыхы кылымдарды карытып, эчен ашуу, белдерди ашып келет. Өлкөнүн тарыхында экономикалык, социалдык жана маданий тармакта из калтырган инсандарыбыз арбын.

  www.super.kg

Количество заданий: 30. 1 вар., Математика (рус.) II часть. Время: 60 мин. Количество частей: 1.

  www.testing.kg